Współpraca

Współpraca

Od 2005 roku Fundacja „Jagiełło” współpracuje z:

 • Urzędem Miasta Łodzi
 • Urzędem Marszałkowskim
 • Urzędem Miasta Aleksandrowa Łódzkiego
 • Urzędem Miasta Koluszek
 • Urzędem Miasta Przedbórz
Organizując
 • Imprezy dla dzieci
 • Biegi Mikołajów
 • Dzień Wnuczka
 • Dzień Dziecka i Dzień Matki
 • Rajdy rowerowe
 • Imprezy dla seniorów
 • Rajdy piesze

Przez kilka lat organizowaliśmy wspólne wycieczki rowerowe z Galerią Łódzką, Manufakturą , PZU Życie, Dyrekcją Lasów Państwowych. Współpracowaliśmy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, PCK itd. organizując koncerty charytatywne zbierając fundusze na statutową działalność tych organizacji min. organizując koncerty muzyczne.

Z Towarzystwem Przyjaciół Starego Miasta współpracowaliśmy min. przy organizacji wigilii. Kilka razy w miesiącu spotykaliśmy się z Policją lub Strażą Miejską która, z powodzeniem, przypominała o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dużą rolę w kontaktach z Łodzianami odegrały media:

 • Express Ilustrowany
 • Radio Łódź
 • Radio Parada
 • Melo Radio