Klub numer 2

W dniu 15 sierpnia 2020r. na terenie Łodzi odbyło się spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej Nr.25 w której w 1957 roku rozpoczęła się nasza edukacja – 52 dzieci. Obecnością zaszczyciła nas „Nasza Pani” -która uczyła nas od I klasy. Na spotkaniu obecnych było 18 osób
a opiekunką grupy inicjatywnej została jedna z uczestniczek pod której przewodnictwem będą  trwały prace nad statutem klubu, jego nazwą, regulaminem, itd.
Pierwszą decyzją zgromadzenia było wystąpienie Jadwigi która zaproponowała aby Honorowym  Prezesem Klubu Seniora została „Nasza Pani wychowawczyni” .  Propozycja została przyjęta co zostało przywitane gromkimi oklaskami. Opiekę nad Klubem Seniora potwierdził Prezes Fundacji „Jagiełło” Andrzej Gawroński. Następne spotkania zaplanowano w tym roku.                                                                   

                                                                  Notatkę sporządził Andrzej  Gawroński